UCJBAKPR Bakalářská práce

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2017
Rozsah
0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Garance
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Bakalářská práce má ověřit schopnost pracovat s informačními zdroji a syntetizujícím způsobem je prezentovat spolu s vlastními stanovisky. Po formální stránce se hodnotí rozsah, správnost a úroveň jazykového vyjadřování a dodržení kritérií kladených na akademickou formu písemného dokumentu. Práce se píše německy.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, zima 2023, léto 2024.