UCJIT026 Latina pro italisty 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
dott. Giorgio Cadorini, Ph.D. (cvičící)
Garance
dott. Giorgio Cadorini, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Aktuální informace o předmětu najdete na stránkách vyučujícího:
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dvousemestrální kurz latiny se vrací ke kořenům italštiny a všech ostatních románských jazyků. Jeho cílem je přiblížit posluchačům italštiny jazykový systém klasické latiny se zaměřením na základy morfologie. Výuka se opírá o srovnání morfologie latinské s morfologií současné italštiny. Semináře kurzu jsou věnovány tvarům prézetního systému a flexi substantiv, adjektiv a zájmen. Kromě běžných gramatických cvičení je důležitým prvkem také četba krátkých, upravených úryvků z děl starých římských autorů (Caesar, Cicero, Cornelius Nepos, Sallustius, Livius) a rovněž výklad známých okřídlených výroků. Literatura: Povinná literatura: Bejlovec, J. a kol.: Latina pro vysoké školy. Praha: SPN, 1974. Sommer, A.: Grammatica linguae Latinae in tabellis. FFSU Opava, 1991/92 Doporučená literatura: Quitt, Z. ? Kucharský, P.: Latinská mluvnice. Praha: SPN, 1974 Quitt, Z. ? Kucharský, P.: Česko ? latinský slovník. Praha: SPN, 1992 Pražák ? Novotný ? Sedláček: Latinsko ? český slovník. Praha, 1948 a násl. Bilíková, E.: Přehled latinské mluvnice. Brno, 1992 Bartoněk, A. Latina pro posluchače filozofické fakulty. Brno: UJEP, 1977.
Osnova
 • 1. Základní pojmy, stud. literatura, výslovnost, délka, přízvuk
  2. Substantiva I. deklinace, slovesa 1. a 2. konjugace v ind. prézentu
  3. Substantiva II. dekl., adjektiva I. a II. dekl., adverbia, 3. konjugace
  4. Slovesa 4. konjugace v prézentu, osobní zájmena
  5. Sloveso esse a složeniny, deponentní slovesa
  6. Indikativ imperfekta a futura I. slovesa esse
  7. Substantiva III. deklinace - 1. část
  8. Substantiva III. deklinace - 2. část
  9. Adjektiva a adverbia III. deklinace, participium prézentu aktiva
  10. Indikativ imperfekta všech konjugací
  11. Substantiva IV. a V. deklinace
  12. Deponentní slovesa; opakování a shrnutí
Informace učitele
80% účast na seminářích, test na konci semestru
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.