UCJNDIS1 Diplomový seminář 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2017
Rozsah
0/8/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dvousemestrový diplomový seminář se kromě obecné metodologie psaní diplomové práce zaměřuje do hloubky jak na společné lingvistické nebo literárněvědné jmenovatele jednotlivých diplomových prací, tak na speciální problémy podle odborného zájmu studentů a podle osobnosti vyučujícího. Náplně diplomových seminářů jsou nejproměnlivější složkou učebního programu.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023.