UFDF012 Standardní model elektroslabých interakcí

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2018
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: dzk.
Garance
prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.
Centrum interdisciplinárních studií – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Podmiňující předmět: UF/DF001
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Popis elektroslabých procesů, které jsou důležité v částicové fyzice i astrofyzice.
Osnova
  • Slabé interakce před érou kalibračních teorií. Univerzální V-A teorie a její problémy. Intermediální vektorový bozon. Abelovská a neabelovská kalibrační invariance. Elektroslabé sjednocení a kalibrační symetrie. SU(2)xU(1) kalibrační teorie pro leptony. Higgsův mechanismus. Interakce Higgsova bozonu. Interakce leptonů prostřednictvím nabitého slabého proudu a elektromagnetické interakce. Elementární slabé procesy s leptony. Neutrální slabé proudy, nízkoenergetický rozptyl neutrin na elektronech. Weinbergův úhel, hmotnosti W a Z bozonů. Interakce W a Z bozonů, jejich leptonové šířky rozpadu. Elektroslabé interakce kvarků. Univerzálnost slabých interakcí. Mechanismus Glashowa, Iliopoulose a Maianiho, předpověď kvarku c. Nezachování CP parity a argument Kobayashiho a Maskawu o existenci tří rodin kvarků. Matice CKM (Cabibbo-Kobayashi-Maskawa) a její parametrizace. Invariant Jarlskogové. Kvarkové mechanismy slabých leptonových, semileptonových a neleptonových rozpadů hadronů. Vysvětlení fenomenologických výběrových pravidel pro slabé rozpady hadronů.
Literatura
    doporučená literatura
  • Maggiore M. A Modern Introduction to Quantum Field Theory. Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-852074-3. info
  • Guidry M. Gauge Field Theories. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co, 2004. ISBN 978-0-471-63117-0. info
  • Hořejší J. Fundamentals of Electroweak Theory. The Karolinum Press, 2002. ISBN 80-246-0639-9. info
  • Ho-Kim Q., Yem X. P. Elementary Particles and Their Interactions. Springer, 1998. ISBN 3-540-63667-6. info
  • Hořejší J. Elektroslabé sjednocení a stromová unitarita. Univerzita Karlova, 1993. ISBN 80-7066-674-9. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Účast na přednáškách je doporučená. Může být nahrazena samostudiem doporučené literatury a individuálními konzultacemi.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2000, léto 2001, zima 2001, léto 2002, zima 2002, léto 2003, zima 2003, léto 2004, zima 2004, léto 2005, zima 2006, léto 2007, zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022.