UCJAWRS1 Writing Skills

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2020
Rozsah
0/5/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA (cvičící)
Garance
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cvičení je zaměřeno na systematické rozvíjení dovedností v psaní různých útvarů v cílovém jazyce. Jeho cílem je dosažení úrovCvičení je zaměřeno na systematické rozvíjení dovedností v psaní různých útvarů v cílovém jazyce. Jeho cílem je dosažení úrovně Paper 2 CAE. Vlastní nácvik má praktický charakter. Sylabus: 1. Advice and opinion 2. Plans and arrangements 3. Permission 4. Suggestions 5. Obligation 6. Generalisations 7. Protest and complaint 8. Controversy 9. Contrast and comparison 10. Probability 11. Planning 12. Ordering material Požadavky na studenta: Viz studijní opora Writing skills. Literatura: Arnold, J., Harmer, J.: Advanced Writing skills, London: Longman, 1992. Coe, N., Rycroft, R., Ernest, P.: Writing Skills Student's book, CUP, Cambridge, 1983. Coe, N., Rycroft, R., Ernest, P.: Writing Skills Teacher's book, CUP, Cambridge, 1983. Cory, H.: Advanced Writing with English in Use, OUP, 1999. O´Dell, F.: CAE Writing Skills, CUP, Cambridge, 1996. Palmer, G.: Writing Extra, CUP, Cambridge, 2004. ně Paper 2 CAE. Vlastní nácvik má praktický charakter.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021.