UCJANGBP06 Anglická literatura 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D., MA (přednášející)
Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D., MA (cvičící)
Garance
Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D., MA
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 16:25–17:10 M15-LUCJ
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJANGBP06/A: Út 17:15–18:00 M15-LUCJ, R. Glabazňa
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Základní orientace v terminologii literární vědy. Absolvování předmětu Úvod do studia literatury.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět podává přehled zásadních literárních směrů a hnutí britské literatury od anglosaského období po současnost. Důraz je kladen na žánrovou a tematickou pestrost britské literatury od počátku po současnost. Předmět navazuje na Úvod do literatury a prakticky aplikuje znalosti v něm získané.
Výstupy z učení
Orientace v chronologii anglicky psané literatury. Znalost hlavních směrů a autorů anglicky psaného kánonu. Schopnost literárně-kritické interpretace přečtených textů.
Osnova
  • 1. Úvod do anglické literatury 2. Anglosaská literatura. 3. Anglická středověká literatura. 4. Literatura anglické renesance (poezie). 5. Literatura anglické renesance (drama). 6. William Shakespeare 7. Metafyzičtí básníci 8. Období restaurace 9. Období osvícenství 10. Poezie v 18. století 11. Počátky románu, satira. 12. Preromantismus 13. Romantismus
Literatura
    doporučená literatura
  • Kastan, D. S. (2006). The Oxford Encyclopedia of British Literature. Oxford: OUP
  • Sanders, A. (1994). The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Clarendon Press. (dostupné na http://elibrary.bsu.az/books_400/N_253.pdf)
  • Burgess, A. (1991). English Literature: A Survey for Students. London: Longman. Caserio, R. L. The Cambridge companion to the twentieth-century English novel. New York: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0521711159. Oliveriusová, E. a kol. (1988)
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Esej, prezentace, písemný test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024.