UCJIOPBP37 Praktické cvičení z italštiny 6

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Malá (cvičící)
dott. Egle Mocciaro, Ph.D. (cvičící)
Garance
dott. Egle Mocciaro, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Práce v bloku Praktických cvičení z italštiny 6 navazuje na předchozí bloky praktických cvičení z italštiny a je zaměřena na další rozvíjení komunikativních dovedností a rozšiřování slovní zásoby v okruhu témat vymezeném v sylabech. Nadále jsou upevňovány znalosti gramatické. Schopnost porozumět mluvenému projevu a psanému textu je rozvíjena poslechem autentických nahrávek a četbou složitějších textů, na jejichž základě lze založit schopnost konverzovat plynule na osobní, pracovní i společenské téma.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- zvládne italštinu na úrovni C1;
- prohloubí si znalosti gramatiky včetně méně frekventovaných témat;
- porozumí odbornému i uměleckému autentickému mluvenému textu a dokáže jej komentovat;
- dokáže pochopit a přeložit složitější a odbornější psaný text a zpracovat resumé;
- umí plynule konverzovat na osobní, pracovní i společenské téma.
Osnova
 • 1. Qualcosa era successo – connettivi
 • 2. Dino Buzzati – sinonimi e contrari
 • 3. Storia della pasta – passato remoto
 • 4. La storia della pizza – formazione degli aggettivi
 • 5. Emigrazione – la forma impersonale del verbo
 • 6. Clandestini in Italia – si impersonale
 • 7. Pasticceria Grazia – preposizioni
 • 8. Come è nato il bar – forma passivav
 • 9. Cinema italiano – ausiliari essere/avere, locuzioni avverbiali
 • 10. Roma antica – gerundio
 • 11. Il teatro napoletano – parole alterate
 • 12. Montalbano – prefissi per modificare le parole in senso contrario
 • 13. Revisione, test
Literatura
  povinná literatura
 • Marin, T. Progetto italiano 3. Roma: Edilingua, 2008.
Výukové metody
cvičení, četba, domácí práce
Metody hodnocení
aktivní účast na cvičeních (min. 80 %), esej
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024.