UCJNCOBP24 Akademické psaní

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNCOBP24/A: St 14:45–16:19 M9, M. Urbanec
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy psaní vysokoškolských textů (nároky kladené na vysokoškolský text, jeho struktura, práce s prameny a sekundární literaturou, problém plagiátorství, argumentace). Významnou úlohu hrají v této souvislosti úkoly (nácvik tvorby konkrétních textů), které posluchači podle pokynů vyučujícího vypracovávají doma a které jsou v následující hodině předmětem společné kontroly a diskuze.
Výstupy z učení
Student dokáže shrnout základní rysy akademického textu. Student dokáže strukturovat akademický text, pracovat s prameny a odbornou literaturou, vyhnout se plagiátorství a argumentovat.
Osnova
  • 1. Problém plagiátorství 2. Primární a sekundární literatura 3. Internetové zdroje 4. Kritika pramenů 5. Zásady citování 1 6. Zásady citování 2 7. Bibliografie 8. Argumentace 1 9. Argumentace 2 10. Architektura vysokoškolského textu 1 11. Architektura vysokoškolského textu 2 12. Krátké texty (abstrakt, recenze, shrnutí plotu, handout) 13. Shrnutí
Literatura
    povinná literatura
  • Zbíral, R.: Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009.
    doporučená literatura
  • Sommer, R.: Schreibkompetenzen. Erfolgreich wissenschaftlich schreiben. Stuttgart: Klett Lerntraining, 2013.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
portfolio s vypracovanými úkoly, docházka (75%)
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024.