UCJNNPLIT2 Literarische Textanalyse 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNNPLIT2/A: Čt 9:45–11:20 428, M. Urbanec
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je prohloubit schopnost studentů pracovat s literárním textem a analyzovat jej po formální a obsahové stránce. V návaznosti na seminář Literarische Textanalyse 1, který se zabýval literaturou 20. století, se anotovaný seminář zaměřuje na literaturu starších období. Předmětem analýzy jsou texty všech literárních druhů, a to jak kompletní texty, tak úryvky.
Výstupy z učení
Orientace v současné anglicky psané literatuře různých žánrů. Schopnost kritické interpretace literárních textů.
Osnova
 • 1.–2. Bajky a krátká epika (zejména dílo Christiana F. Gellerta a Gottholda E. Lessinga)
 • 3. Měšťanská truchlohra (zejména dílo Gottholda E. Lessinga)
 • 4. Balada (zejména dílo Gottfrieda A. Bürgera, Johanna W. Goetha a Friedricha Schillera)
 • 5.–6. Romantická poezie (zejména dílo Achima von Arnima, Clemense Brentana a Josepha von Eichendorffa)
 • 7.–8. Angažovaná (tendenční) literatura (zejména v době předbřeznové)
 • 9. Heinrich Heine: „Deutschland. Ein Wintermärchen“
 • 10. Georg Büchner: „Woyzeck“
 • 11.–12. Historická próza (zejména historický román)
 • 13. Závěrečná diskuze a shrnutí
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace, domácí práce, četba.
Metody hodnocení
písemná zkouška, docházka 75%, aktivní spolupráce ve výuce

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJNNPLIT2