UIMOIBP061 Environmentální informatika

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty se základními metodami zpracování a prezentace environmentálních dat. Studenti rovněž získají informace o možnostech využití geografických informačních systémů a dat získaných dálkovým průzkumem Země. Předmět může být vyučován formou seminárních prací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- použít základní metody zpracování a prezentace environmentálních dat,
- popsat možnosti využití geografických informačních systémů,
- využít data získaná dálkovým průzkumem Země.
Osnova
 • 1. Využití informačních systémů v monitorování životního prostředí.
 • 2. Environmentální informační systémy v ochraně ovzduší.
 • 3. Environmentální informační systémy v ochraně půdy.
 • 4. Environmentální informační systémy v ochraně vody.
 • 5. Environmentální informační systémy v ochraně přírody a krajiny.
 • 6. Národní a zahraniční informační systémy a databáze o stavu životního prostředí.
 • 7. Dálkový průzkum Země a možnosti jeho využití v různých vědních disciplínách.
 • 8. Využití informačních systémů v hodnocení ekologických a environmentálních rizik.
 • 9. Využití geografických informačních systémů v oblasti ochrany životního prostředí.
 • 10. Využití geografických informačních systémů ve státní správě.
Literatura
  povinná literatura
 • MOLDAN, B. Podmaněná planeta. Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2999-5. info
 • BURIAN, J. Geoinformatika v prostorovém plánování. Univerzita Palackého v Olomouci,, 2014. ISBN 978-80-244-4232-7. info
 • TUČEK, J. Geografické informační systémy, principy a praxe. Computer press, Praha, 1998. ISBN 80-7226-691. info
  doporučená literatura
 • Rapant, P.:. Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava. info
Výukové metody
přednášky s diskuzí
Metody hodnocení
Písemná (seminární práce).
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024.