FPFZAH02 Absolvování krátkodobé zahraniční studijní stáže

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2022
Rozsah
0/0/10. Seminář 10 DNU/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA (cvičící)
Garance
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Řádné studium na FPF SU v době absolvování zahraniční studijní stáže.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 63 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět podporující rozvíjení akademických, profesních a jazykových kompetencí studentů realizovaného prostřednictvím dlouhodobého studijního pobytu v zahraniční.
Osnova
  • Během studijního či profesního pobytu student rozvíjí své akademické a jazykové kompetence v souladu se studijními plány realizovanými na FPF SU v Opavě a se studijními plány či náplni aktivit přijímající instituce.
Výukové metody
V souladu se studijními předpisy přijímající instituce.
Metody hodnocení
Základem pro hodnocení je písemný doklad vystavený přijímající institucí. Na základě návrhu proděkana předloženého děkanovi fakulty je možné zohlednit akademickou či profesní náročnost stáže a uznat i menší počet než 10 absolvovaných dnů
Informace učitele
Absolvování zahraniční studijní nebo profesní stáže od 10 do 59 dnů doložené písemným potvrzením ze strany přijímající instituce, realizované v souladu se studijním zaměřením studovaného studijního oboru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, zima 2022, léto 2023, zima 2023, léto 2024.