UCJANGBP26 Wordbuilding

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. René Kron, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. René Kron, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP26/A: Čt 13:05–14:40 M10, R. Kron
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsah předmětu je určen především těm zájemcům, u nichž vyvstává objektivní nutnost rozšíření slovní zásoby. Bez dostatečně širokého lexika, patřičně zažitého a zautomatizovaného, není možné dosáhnout plynulosti mluveného projevu a je rovněž obtížné vyjadřovat se písmem. Náplní předmětu je cíleně a pokud možno poutavou formou rozšiřovat slovní zásobu účastníků formou vhledu do rozličných tematických oblastí a oborů. Podaří-li se účastníkům rozšířit si pasivní slovní zásobu, splní výuka svůj cíl. Podaří-li se totéž s aktivní slovní zásobou, splní výuka svůj cíl beze zbytku. Vítány jsou computer skills, kreativní myšlení a chuť si hrát.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozšířit si pasivní slovní zásobu;
- rozšířit si aktivní slovní zásobu;
- vylepšit si mluvený projev;
- vylepšit si psaný projev;
Osnova
  • 1. Introduction to Wordbuilding 2. Countries, nationalities and languages 3. The weather 4. Describing people: appearance 5. Describing people: character 6. Relationships 7. At home 8. Everyday problem 9. Global problem 10. Education 11. Work 12. Sport 13. The arts
Literatura
    povinná literatura
  • McCarthy, Michael, Felicity O'Dell a Stuart Redman. (2005). English vocabulary in use. 2. ed., 9. print. Stuttgart: Klett, 2005.
  • Jackson, H. and Zé Amvela, E. (2007). Words, Meaning and Vocabulary: An Introduction to Modern English Lexicology. 2nd ed. New York: Continuum.
    doporučená literatura
  • Doporučená literatura: Minkova, D. and Stockwell, R. (2009). English Words: History and Structure. 2nd Ed. Cambridge: CUP.
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, projekty.
Metody hodnocení
Dílčí testy.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024.