UCJIOPBP14 Praktické cvičení z italštiny 4

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2022
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Malá (cvičící)
dott. Egle Mocciaro, Ph.D. (cvičící)
Garance
dott. Egle Mocciaro, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je pokračováním Praktického cvičení z italštiny 3 a je zaměřen na další rozvíjení a zdokonalování praktických jazykových znalostí a komunikativních dovedností posluchačů, zvládnutí náročnějších pasáží italské gramatiky a rovněž na rozšiřování slovní zásoby. Posluchači se dostávají na úroveň samostatných uživatelů jazyka. Nahrávky delších projevů rodilých mluvčích (rozhovory, zprávy, ukázky z filmů) a četba středně obtížných literárních i neliterárních textů na současná témata napomáhají rozvoji schopnosti posluchačů rozumět mluvenému i psanému slovu a slouží zároveň jako základ pro diskusi a pro konverzační i písemná cvičení na běžné náměty.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- zvládne italštinu na úrovni B1;
- prohloubí si znalosti gramatiky včetně používání odborného názvosloví;
- porozumí delčímu autentickému mluvenému textu a dokáže jej komentovat;
- dokáže pochopit a přeložit odborný a literární psaný text a zpracovat resumé;
- umí vyjádřit a obhájit svůj názor a logicky argumentovat.
Osnova
 • 1. Organizzazione del corso di conversazione, distribuzione dei compiti; congiuntivo presente e passato; concordanza dei tempi al congiuntivo
 • 2. Un film di attualità, comprensione; congiuntivo presente e passato; concordanza dei tempi al congiuntivo
 • 3. Un film di attualità, raccontare la trama; usi del congiuntivo presente e passato nelle proposizioni reggenti e dipendenti
 • 4. Un film di attualità, dibattito; usi del congiuntivo presente e passato nelle proposizioni reggenti e dipendenti
 • 5. Un videoservizio giornalistico, comprensione; la forma e l’uso dell’imperfetto e trapassato del congiuntivo
 • 6. Un videoservizio giornalistico, riassunto; la forma e l’uso dell’imperfetto e trapassato del congiuntivo
 • 7. Un videoservizio giornalistico, dibattito; proposizioni dipendenti in cui il congiuntivo è obbligatorio
 • 8. Un documentario, comprensione; proposizioni dipendenti in cui il congiuntivo è obbligatorio
 • 9. Un documentario, l’aspetto sociolinguistico; test 1
 • 10. Un documentario, dibattito; periodo ipotetico
 • 11. Di cosa e come parlano le radio; infinito sostantivato; discorso indiretto
 • 12. Di cosa e come parlano le radio; infinito sostantivato; discorso indiretto
 • 13. Allenamento all’esame; test 2; revisione
Literatura
  povinná literatura
 • Bahníková, A. a kol. Italština. Praha: Leda, 2017.
Výukové metody
cvičení, četba, domácí práce
Metody hodnocení
aktivní účast na cvičeních (min. 80 %), dva písemné testy s různými typy cvičení a překladem, ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024.