UCJIOPBP24 Seminář k bakalářské práci

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslava Malá (cvičící)
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář k bakalářské práci se kromě obecné metodologie psaní takovéto práce zaměřuje do hloubky jak na společné jmenovatele jednotlivých prací, tak na speciální problémy podle odborného zájmu studentů a zadaných témat prací. Náplně seminářů jsou nejproměnlivější složkou učebního programu.
Výstupy z učení
Hotová podstatná část bakalářské práce.
Osnova
  • Seminář k bakalářské práci se kromě obecné metodologie psaní takovéto práce zaměřuje do hloubky jak na společné jmenovatele jednotlivých prací, tak na speciální problémy podle odborného zájmu studentů a zadaných témat prací. Náplně seminářů jsou nejproměnlivější složkou učebního programu.
Literatura
    povinná literatura
  • Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, 1997.
    neurčeno
  • Další povinná i doporučená literatura se uvádí individuálně pro jednotlivé bakalářské práce.
Výukové metody
pravidelné individuální konzultace
Metody hodnocení
Předložená hotová práce, nebo alespoň její podstatná část.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024.