UCJIOPBP28 Nácvik psaní 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
dott. Egle Mocciaro, Ph.D. (cvičící)
Garance
dott. Egle Mocciaro, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz umožní studentům procvičovat písemný projev v italštině. Druhý semestr je věnován pravopisu a slovosledu. Studenti píší delší věty a souvětí a roste význam správného užívání interpunkce. Studenti vypracovávají v rámci domácí práce požadované texty podle učitelova návodu. Ve výuce probíhá oprava a různá cvičení (např. diktáty).
Výstupy z učení
Student je schopen v italštině napsat text týkající se běžných témat, a to minimálně na úrovni A2.
Osnova
  • 1. Descriviamo le attività del tempo libero. 2. Correzione. 3. L’interpunzione. 4. Esercizi sull’interpunzione. 5. Un breve racconto, traduzione dal ceco. 6. Scriviamo una recensione. 7. Correzione. 8.–9. Un brano di saggistica, traduzione dal ceco. 10. Raccontiamo la trama di un film. 11. Correzione. 12. Raccontiamo un episodio di storia familiare. 13. Correzione
Literatura
    povinná literatura
  • Hamplová, S. Výslovnost a pravopis. In Eadem, Stručná mluvnice italštiny. Praha: Academia, 1995, s. 7–34.
    doporučená literatura
  • Cignetti, L., Fornara, S. Il piacere di scrivere: Guida all’italiano del terzo millennio. Roma: Carocci, 2014.
Výukové metody
Studenti vypracovávají v rámci domácí práce požadované texty podle učitelova návodu. Ve výuce probíhá oprava a různá cvičení (např. diktáty).
Metody hodnocení
povinná účast, odevzdání tří textů
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024.