UIINFNP008 Počítačové sítě a decentralizované systémy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2022
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 16:25–18:00 B5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UIINFNP008/A: Út 18:05–19:40 B5, Š. Vavrečková
Předpoklady
Tento předmět navazuje na obdobný předmět z bakalářského stupně studia a předpokládá základní znalosti a dovednosti v oblasti počítačových sítí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je navýšit povědomí studentů o problematice komunikace v sítích počítačů a jiných zařízení, souvisejících standardech a specifikacích. Zaměříme se také na architektury globálních počítačových sítí v prostředí decentralizovaných systémů a bezpečnostní modely.
Osnova
 • 1. Standardizace počítačových sítí, referenční model ISO/OSI, síťový model TCP/IP. Síťové zásobníky.
 • 2. Lokální sítě: Ethernet, bezdrátové technologie. VLAN, STP, EtherChannel, SAN.
 • 3. Rozlehlé sítě, telekomunikace, mobilní sítě, přístupové sítě.
 • 4. Síťová a transportní vrstva ISO/OSI.
 • 5. Aplikační vrstva ISO/OSI, vybrané protokoly a služby.
 • 6. Decentralizované a distribuované systémy. Směrování, pokročilé směrování.
 • 7. Bezpečnost a správa. Útoky, monitoring a analýza sítě, IDS/IPS, logování, management sítě, dohledové systémy.
Literatura
  povinná literatura
 • • VAVREČKOVÁ, Šárka. Počítačové sítě a decentralizované systémy [online]. Slezská univerzita v Opavě, 336 stran, průběžně aktualizováno. Dostupné na: http://vavreckova.zam.slu.cz/obsahy/site/sitemgr.pdf
 • • The TCP/IP Guide [online]. [cit. 2019-09-18]. Available at: http://www.tcpipguide.com/
  doporučená literatura
 • • DEAN, Tamara. Network+ guide to networks. 6th Ed. Clifton Park, NY: Course Technology, Cengage Learning, 2012. ISBN 978-1-133-60819-6
 • • CARROLL, Brandon. Bezdrátové sítě Cisco: autorizovaný výukový průvodce. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2884-8
 • • SANDERS, Chris. Practical Packet Analysis: Using Wireshark to Solve Real-World Network Problems. 3rd edition. San Francisco: No Starch Press, [2017]. ISBN 978-1-59327-802-1
 • • GORALSKI, Walter. The Illustrated Network: How TCP/IP Works in a Modern Network. 2nd ed. Cambridge, MA: Elsevier, 2017. ISBN 978-0-12-811027-0
 • • LAMMLE, Todd. CCNA: Routing and Switching: Study Guide. Indianapolis, Indiana: SYBEX, [2013]. ISBN 978-1118749616
 • • CHAOUCHI, Hakima. The Internet of Things Connecting Objects. London: Wiley, 2013. ISBN 11-186-0017-7
 • • PUŽMANOVÁ, Rita. TCP/IP v kostce. 2., upr. a rozš. vyd. České Budějovice: Kopp, 2009, 619 s. ISBN 978-807-2323-883
 • • EVANS, Lester. Cybersecurity: What You Need to Know about Computer and Cyber Security, Social Engineering, the Internet of Things + an Essential Guide to Ethical Hacking for Beginners. Amazon Digital Services LLC - Kdp Print Us, 2019. ISBN 978179464723
 • • LAMMLE, Todd. CCNA: výukový průvodce. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-802-5146-026
 • • SANDERS, Chris. Analýza sítí a řešení problémů v programu Wireshark. Brno: Computer Press, 2012, 288 s. ISBN 978-80-251-3718-5. Dostupné také z: https://www.nostarch.com/packet2.htm
Výukové metody
Přednáška s diskusí Projekce Praktické cvičení
Metody hodnocení
Písemný test Praktická zkouška Písemná zkouška
Informace učitele
http://vavreckova.zam.slu.cz/sitedec.html
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023, léto 2024.