UIINFNP015 Vybrané partie z logiky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2022
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marek Menšík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Menšík, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marek Menšík, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 7:15–8:50 PED1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UIINFNP015/A: Čt 8:55–10:30 PED1, M. Menšík
Předpoklady
Pro předmět se předpokládá základní znalost matematické logiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto kurzu studenti budou detailně seznámeni s klasickými prvořádnými logikami s ohledem na další vědní disciplíny, jako axiomatické teorie (relační, algebraické) a nadále s modely teorií formálních jazyků a automatů. V závěru kurzu se studenti seznámí s logikami vyšších řádů, speciálně Transparentní intenzionální logikou, kde bude poukázáno na fakt vysoké expresivní síly a výhod užití jakožto specifikačního jazyka v informačních systémech na rozdíl od prvořádných systémů.
Osnova
 • 1. Systém přirozené dedukce PL1.
 • 2. Formální systém Hilbertova typu pro PL1.
 • 3. Bezespornost, korektnost, úplnost, parciální rozhodnutelnost kalkulu PL1.
 • 4. Formalizované teorie - Úvod, Hilbertův program.
 • 5. Teorie relací.
 • 6. Algebraické teorie.
 • 7. Gödelovy věty o úplnosti kalkulu PL1.
 • 8. Robinsonova a Peanova formální aritmetika, Gödelovy věty o neúplnosti formální aritmetiky.
 • 9. Transparentní intesionální logika – Úvod.
 • 10. Formalizmus TIL a jeho výhody.
 • 11. Srovnání formalizmů jednotlivých systémů.
Výukové metody
Přednášky, cvičení
Metody hodnocení
zápočet, zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023, léto 2024.