UIN1207 UAV - autonomní platformy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2022
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jiří Martinů (přednášející)
RNDr. Jiří Martinů (cvičící)
Garance
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 18:05–19:40 PED1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UIN1207/A: St 18:05–19:40 PED1, J. Martinů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je věnován stále populárnějšímu odvětví robotiky - UAV systémům (Unmannaged Aerial Vehicles).
Osnova
 • Studenti se v první části přednášek naučí porozumět základním pojmům z problematiky UAV systémů a rozlišovat jednotlivé platformy a jejich součásti z hlediska použitého hardwaru. Dále se seznámí se základními algoritmy, postupy a vývojovými nástroji, které lze využít při vytváření řídícího softwaru UAV systému, a to s využitím principů multiagentových systémů.
  Osnova kurzu:
  1. Klasifikace UAV platforem, UAV platformy a bezpečnost.
  2. Mechanická struktura UAV a mechanické součásti.
  3. Elektricko-mechanické součásti UAV platforem.
  4. RC Souprava, zapojení, funkce a použití.
  5. Sensory a jejich technologie využitelné při konstrukci UAV.
  6. Komunikační protokoly s jednotlivými inteligentními senzory (ultrazvuk, senzory, GPS, kamera, gyroskop, magnet. Senzor, senzor rychlosti,?).
  7. Gyroskopy a systémy automatického řízení RC modelů.
  8. Vhodné procesorové desky pro řízení.
  9. SW struktura UAV jako subsumpční architektura autonomního agenta.
  10. Real-time analýza obrazu pro interakci agent-prostředí.
  11. Multi-agentové UAV platformy.
  12. UAV platformy - použití v praxi.
Literatura
  povinná literatura
 • Novák, D. UAV autonomous systems. Opava, 2012. URL info
  doporučená literatura
 • NONAMI, K. ? KENDOUL, F. ? SUZUKI, S. ? WANG, W. ? NAKAZAWA, D. Autonomus Flying Robots, Unmanned Aerial Vehicles and Micro Aerial Vehicles. Berlin, 2010. ISBN 978-4-431-53855-4. info
 • VÁŇA, V. ARM pro začátečníky. Praha, 2009. ISBN 978-80-7300-246-6. info
 • VALAVANIS, K. P. Advances in Unmanned Aerial Vehicles: State of the Art and the Road to Autonomy In: Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering. Berlin, 2007. ISBN 978-1-4020-6. info
 • NOVÁK, P. Mobilní roboty. Praha, 2005. ISBN 80-7300-141-1. info
 • ZELINKA, I. Umělá inteligence: Hrozba nebo naděje? Praha, 2003. ISBN 80-7300-068-7. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s analýzou videozáznamu
Metody hodnocení
Zkouška
Informace učitele
* 75% návštěvnost na přednáškách a cvičeních, aktivní přístup
* 30 bodů seminární práce, 70 bodů zkouška, splnění dohromady min 51 bodů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024.