UCJANGBP28 Foreign Vocabulary in English

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. René Kron, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. René Kron, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP28/A: Po 8:55–10:30 H3, R. Kron
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anglická slovní zásoba je pouze z jedné pětiny anglo-saského původu. Tři pětiny tvoří výpůjčky z francouzštiny, latiny a řečtiny a zbytek tvoří výpůjčky z jiných jazyků. Cílem předmětu je seznámit studenty s nejdůležitějšími vlivy na anglickou slovní zásobu, které přispějí k pochopení různorodosti anglické slovní zásoby, jakož i porozumění výslovnosti a zvláštnostem anglické gramatiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pochopit různorodosti anglické slovní zásoby;
- porozumět anglické výslovnosti;
- porozumět zvláštnostem anglické gramatiky;
Osnova
 • 1. Výpůjčky z francouzštiny 1 2. Výpůjčky z francouzštiny 2 3. Výpůjčky z francouzštiny 3 4. Výpůjčky z latiny 1 5. Výpůjčky z latiny 2 6. Výpůjčky z řečtiny 1 7. Výpůjčky z řečtiny 2 8. Výpůjčky z italštiny 9. Výpůjčky ze španělštiny 10. Výpůjčky z němčiny 11. Výpůjčky z jidiš 12. Výpůjčky ze slovanských jazyků – ruština, polština, čeština 13. Výpůjčky z ostatních jazyků
Literatura
  povinná literatura
 • Build Your Power Vocabulary, Second Edition, 2008, Random House Reference: New York.
 • Bryson, B. (2001). The Mother Tongue: English and How It Got That Way. New York: Perennial-Harper.
 • Winokur, Jon. (1995). Je Ne Sais What?: A Guide to de rigueur Frenglish for Readers, Writers, and Speakers. New York: Dutton-Penguin.
 • Mencken, H. L. (2011). The American Language. An Inquiry into the Development of English in the United States. West Valley City: The Editorium.
 • Crystal, D. (2005). The Stories of English. London: Penguin
  doporučená literatura
 • Bragg, M. (2011). The Adventure of English. The Biography of a Language. New York: Arcade.
 • Forsyth, Mark. (2011). The Etymologicon. London: Icon Books.
 • Cresswell, J. (2009). The insect that stole butter? Oxford Dictionary of Word Origins. Oxford: OUP.
Výukové metody
přednášky vyučujícího, diskuse, projekty studentů
Metody hodnocení
písemný test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UCJANGBP28