UCJIOPBP43 Prezentační dovednosti

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět je zaměřen na systematické zlepšování prezentačních dovedností. Studenti se naučí pracovat s informacemi, organizovat je a prezentovat, dozví se, jak pracovat s hlasem, využívat jazyk těla a kontrolovat nervozitu, pracovat s publikem a reagovat na dotazy.
Výstupy z učení
Studenti umí pracovat s informacemi, organizovat je a prezentovat, ví, jak pracovat s hlasem, využívat jazyk těla a kontrolovat nervozitu, pracovat s publikem a reagovat na dotazy.
Osnova
  • Sylabus: ZÁKLADY PREZENTAČNÍ TEORIE. JAZYK A ŘEČ TĚLA. PERSVAZIVNÍ FUNKCE PREZENTACE. STRUKTURA PREZENTACE. PRÁCE S PROSTOREM A ČASEM, PUBLIKUM, SKUPINOVÁ DYNAMIKA. PŘÍPRAVA PREZENTACE PREZENTACE TÉMATU A ZPĚTNÁ VAZBA. PREZENTAČNÍ TECHNOLOGIE A SOFTWARE VZHLED A FORMÁTOVÁNÍ PREZENTACE. PŘEDSTAVENÍ AUDIO-VIZUÁLNÍ PREZENTACE DANÉHO TÉMATU.
Literatura
    povinná literatura
  • Templeton, M.; Fitzgerald, S.: Schaum´s Quick Guide to Great Presentation Skills. McGraw-Hill, 1999.
    doporučená literatura
  • Hindel, T.: Making Presentations. DK Publishing, 1998.
  • Hoff, R.: I Can See You Naked. A Universal Press Syndicate Company. 1988.
Výukové metody
Cvičení
Metody hodnocení
Požadavky na studenta: Prezentace 1, Prezentace 2, Prezentace 3.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UCJIOPBP43