UIMOIBP055 Algoritmy a programování IV

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jiří Blahuta, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jiří Martinů, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Jiří Blahuta, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP055/A: Út 11:25–13:00 B3a, J. Blahuta
Předpoklady
Algoritmy a programování II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti si prohloubí znalosti z oblasti programování, a to v jazyce C#. Naučí se pracovat s komponentami, vytvářet grafické aplikace, seznámí se s prací s XML knihovnami, paralelizaci algoritmů, využívat SQL databáze v projektech, vytvářet a používat dynamické knihovny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- napsat jednoduchý program v C# využívající dynamické knihovny;
- použít komponenty, knihovny XML;
- propojit aplikaci s SQL databází;
- vytvořit algoritmus využívající paralelizaci;
Osnova
 • 1. Práce s WinForm komponenty
 • 2. XAML tvorba grafických aplikací
 • 3. XML knihovny pro práci s XML soubory (Linq, XPath, XDocument)
 • 4. Linq knihovna
 • 5. Delegáti, tvorba více vláknových aplikací, paralelizace, vícevláknové vs. víceprocesové aplikace
 • 6. Tvorba a užití DLL
 • 7. MS SQL databáze a využití v projektech
Literatura
  povinná literatura
 • Microsoft. Průvodce programováním C# [online]. Microsoft.com. Dostupné na: https://docs.microsoft.com/cscz/ dotnet/csharp/programming-guide/index
  doporučená literatura
 • https://stackoverflow.com
 • http://msdn.microsoft.com, http://www.itnetwork.cz
 • CLARK, Dan. Beginning C# Object-Oriented Programming. Second edition. New York: Apress, 2013. ISBN 978-1-4302-4935-1. info
 • Sharp, J. Microsoft Visual C# 2010. 2013. ISBN 978-80-251-3147-3. info
 • BISHOP, J M. C#: návrhové vzory. Brno: Zoner Press, 2010. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-7413-076-2. Brno: Zoner Pres, 2010. ISBN 978-80-7413-076-2. info
 • Nagel, C., a kolektiv. C# 2008 programujeme profesionálně. 2009. ISBN 9788025124017. info
 • Virius Miroslav. C# pro zelenáče. Praha: Neocortex, 2002. ISBN 80-86330-11-7. info
Výukové metody
Cvičení
Metody hodnocení
Demonstrace dovedností při cvičení: sestavit aplikaci v rozsahu témat předmětu.
Povinná účast na cvičeních min. 75%.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2024.