UCJAP010 Ročníkový projekt 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/0/5. Seminář 5 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Diana Adamová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student odevzdává do konce 2. semestru 1. ročníkový projekt, jehož východiska jsou především praktická. Účelem je naučit studenta metodicky přistupovat k hodnocení vlastního výkonu. Součástí práce je monitorování vlastních písemných a ústních výstupů, identifikace problémů a návrh korektivních opatření. Pro tyto účely každý student vytváří své portfolio, které je obrazem aktuálního stavu jeho jazykových dovedností (výslovnost, gramatická správnost, osobní lexikon). Projekt ověřuje schopnost systematického vyhodnocování jazykových dat, samostatného uplatnění zpětné vazby a autokorekce.
Osnova
  • Student práci konzultuje s vyučujícím praktických cvičení nebo gramatiky.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UCJAP010