UIMOIBP035 Algoritmy a programování II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jiří Martinů, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Schreier (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 18:05–19:40 B4
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UIMOIBP035/A: Po 16:25–18:00 B3a, J. Schreier
UIMOIBP035/B: Út 14:45–16:20 B3a, J. Martinů
Předpoklady
Algoritmy a programování I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Algoritmy a programování II navazuje na předmět Algoritmy a programování I. Studenti se seznámí s problematikou dynamických proměnných a dynamických datových struktur, s aplikací dynamických datových struktur v grafových, řadících a vyhledávacích algoritmech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pracovat s dynamickými proměnnými
- vytvářet dynamické datové struktury, jako je fronta, zásobník, zřetězené seznamy
- implementovat tyto struktury v řadících a grafových algoritmech
- pracovat s adresáři a soubory
Osnova
  • 1.–2. Dynamická alokace paměti, dynamické proměnné
  • 3. Abstraktní datové typy
  • 4.–5. Význam použití private, public, static, friend, template
  • 6.–8. Spojové seznamy - tvorba, vkládání, odebírání prvků
  • 9.–10. Algoritmy řazení ve spojových seznamech
  • 11. Algoritmy hledání ve spojových seznamech
  • 12.–13. Implementace grafů a grafové algoritmy
Výukové metody
Interaktivní přednáška, cvičení
Metody hodnocení
Zápočet: Odevzdání a obhajoba zápočtového projektu. Povinná účast na cvičeních min. 75%.
Zkouška: naprogramování a obhajoba aplikace podle vylosovaného zadání.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UIMOIBP035