UCJNTVJ1 Testování ve výuce cizích jazyků

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2015
Rozsah
0/5/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s evaluací výuky a žáků, autoevaluací, s plánováním, průběhem a vyhodnocováním testů a zkoušek cizích jazyků. Posluchači se naučí vytvářet různé druhy testů a testovacích baterií a vyhodnocovat je tak, aby byl zajištěn optimální průběh učení. Poznají zásady tvorby jazykových testů, jejich provádění a vyhodnocování. Pro přípravu ústních zkoušek se studenti naučí pracovat s otázkami, hodnotit a klasifikovat výkony žáků. Seznámení s metodami vědeckého výzkumu v oblasti testování je přípravou pro vlastní badatelskou činnost studentů. Posluchači si na v praktických cvičeních naučí tvořit, opravovat testy a vyhodnocovat jejich výsledky, vést zkoušky a hodnotit výkony respondentů, vést záznamy a orientovat se ve statistickém zpracování výsledků.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, zima 2013, zima 2014.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2015/UCJNTVJ1