ARTAVTNP05 Současná česká kinematografie a televizní tvorba

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Novosad (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Novosad
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
každou sudou středu 12:15–15:30 D2
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
povinný
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přehledová přednáška, která má za cíl seznámit se základními milníky české kinematografie po roce 1989. Přednáška poskytne studentům komplexní obraz vývoje polistopadového českého filmu. Vedle ekonomického a sociokulturního kontextu se bude výklad věnovat také postižení změn, které v 90. letech ovlivnily další směřování samostatné české filmové tvorby, například produkčních a distribučních podmínek v závislosti na změně vztahu státu ke kinematografii, stavu filmového trhu, divácké poptávky či současného stavu reflexe domácí kinematografie. Na přednášky navazují projekce zásadních filmových děl probíraného období.
Výstupy z učení
Základní orientace v současné české kinematografii a televizní tvorbě po roce 1989.
Osnova
 • 1.–2. Situace před listopadem 1989 a srovnání s ranými 90. léty (opojení svobodou, pád cenzury, nový tržní systém, adaptace nové tvorby, nástup České televize, vliv ekonomických podmínek)
 • 3.–4. Domácí kinematografie v úpadku v první polovině 90. let (proměna českých režisérů, adaptace starších generací, návrat starých hrdinů, nové tváře ve filmu, žádané náměty, přísliby tvorby)
 • 5.–6. Ústřední náměty nového českého filmu 90. let (reflexe současnosti, nostalgie po normalizaci, porevoluční svět, novodobá témata, analýza společnosti, vyrovnání s minulostí, přehodnocování stereotypů, trivializace historie, dětská optika, nedoceněná díla, rekonstrukce dějin, odvážné žánrové projekty, reflexe každodennosti, literární adaptace, popularizace národní klasiky)
 • 7.–8. Žánrové spektrum současného českého filmu (od komedií po klasická dramata)
 • 9.–10. Filmová reflexe současné české kinematografie (filmové školy a filmová bádání)
 • 11.–13. Filmová reflexe současného českého filmu v médiích (od filmové kritiky až po filmové ceny a reflexi české kinematografie v zahraničí)
Literatura
  povinná literatura
 • PTÁČEK, L. (ed.). Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000.
 • ČARNICKÝ, M. Český filmový průmysl po roce 1989: Příčiny a následky orientace studiového komplexu Barrandov na zahraniční zakázky. Bakalářská diplomová práce. Brno: Ústav filmu a audiovizuální kultury FF MU, 2007.
  doporučená literatura
 • HALADA, A. Český film devadesátých let: Od Tankového praporu ke Koljovi. Praha: NLN, 1997.
 • SEDLÁČEK, J. Rozmarná léta českého filmu. Praha: Edice ČT, 2012.
 • STRNAD, P. Transformace české kinematografie v letech 1989–1999. Diplomová práce. FAMU, 2000.
 • LUKEŠ, J. Orgie střídmosti. Praha: NFA, 1993.
 • LUKEŠ, J. Diagnózy času, český a slovenský poválečný film. Praha: Slovart, 2013.
Výukové metody
přednáška a projekce
Metody hodnocení
Aktivní účast ve výuce, zkouška, písemný test, analýza vybraného snímku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021.