ARTAVTNP13 Kulturně-animační workshop

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ARTAVTNP13/A: Út 15:35–17:10 H2, J. Siostrzonek
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Animace nabízí nedirektivní formu výuky umění a kulturní činnosti v rámci univerzitního vzdělávání. Animace si klade za úkol kultivovat integrovanou osobnost – vytvářet aktivního kreativního člověka, který novými formami zprostředkovává umění.
Osnova
 • 1. Etymologie pojmu animace (vymezení pojmů kulturní práce, osvěta, šíření kultury, animace kultury)
 • 2. Geneze animace kultury
 • 3. Animace kultury v Evropě
 • 4. Postmoderní situace a animace kultury
 • 5. Struktura animace
 • 6. Společensko-kulturní animace
 • 7. Animace a volný čas
 • 8. Animace v kontextu vzdělávání
 • 9. Předpoklady a kompetence animátorů, Vzdělávání animátorů kultury
 • 10. Interdisciplinárnost, otevřenost, kreativita animátorské činnosti
 • 11. Akční pole animátorů kultury v praxi
 • 12. Animace kultury v českém kontextu
 • 13. Opakování
Literatura
  povinná literatura
 • SIOSTRZONEK, J. Animace kultury (polské inspirace). Opava: ITF FPF SU v Opavě, 2008. info
  doporučená literatura
 • KARGUL, J.: Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej. Toruń 1995. Sborník Nové impulzy – rozvoj místní kultury. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2006, s. 121–142.
 • KARGUL, J. Animacja spoleczno-kulturalna. In: Pilch, T. – Lepalczyk, I. (eds.). Peagogika spoleczna. Warszawa, 1993.
 • SIOSTRZONEK, J. Proměny individuálních hodnot člověka jako předpoklad změn ve společnosti. In: Wolność, Równośc´...Sztuka! Sborník Galerie Szara v Těšíně 2007, s. 20–29. Sborník Animácia euroobčaianstva v miestnej kulture v SR. Bratislava: NOC, 2008. s.
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021.