UCJANGBP33 Introduction to Poetry

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP33/A: Út 11:25–12:10 PraPed, M. Weiss
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznámí studenty se základními aspekty poezie, její funkce a způsobu čtení. Naučí se rozpoznat jednotlivé básnické formy, druhy veršů a rýmů, básnické figury a tropy a jejich vliv na celkový dojem z básně. Pozornost bude věnována i pojetí času a mluvčím básní. Veškeré teoretické poznatky budou aplikovány na konkrétní texty z oblasti anglo-americké poezie.
Výstupy z učení
Student dokáže definovat a rozeznat základní básnické formy, žánry a terminologii.
Osnova
 • 1. Introduction to the course
 • 2. What is Poetry?
 • 3. Sounds in poetry
 • 4. Timing and time in poetry
 • 5. Rhyme and Rhythm
 • 6. Free verse
 • 7. Who is speaking?
 • 8. Poetic forms 1
 • 9. Poetic forms 2
 • 10. Images and Symbols 1
 • 11. Images and Symbols 2
 • 12. Use of poetry
 • 13. Summary
Literatura
  doporučená literatura
 • BENNETT, Andrew a Nicholas ROYLE. An introduction to literature, criticism and theory. Fifth edition. New York: Routledge, 2016. ISBN 978-1-138-11903-1. info
 • BURGESS, Anthony. English literature: a survey for students. New ed. London: Longman, 1974. ISBN 978-0-582-55224-1. info
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
esej / prezentace písemný test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022, zima 2023.