UCJITBP006 Kompozice 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D. (cvičící)
Garance
dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem cvičení je rozvíjet dovednosti nutné pro stavbu složitého vědeckého textu. Sestavení bibliografie a webografie, sběr údajů, citace a poznámky. Prostřednictvím překladů a rozborů próz si student zvyká na typologické rozdíly mezi slovanskými jazyky a italštinou a zlepšuje schopnost využívat syntaktických prostředků. Během semestru student vypracuje několik krátkých psaných textů (překlady, výpisky apod.).
Osnova
  • Témata předmětu: 1.–2. La scelta dell'argomento, la ricerca bibliografica e le fonti internet. 3.–4. Lo studio delle fonti e l'archivio degli appunti. 5. Riconoscere e tradurre i nomi propri, antichi e moderni. 6.–7. Lettura e traduzione di un testo specialistico di linguistica. 8.–9. Lettura e traduzione di un testo specialistico di letteratura. 10.–11. Lettura e traduzione di un testo specialistico di storia culturale. 12.–13. Il bilancio dello studio delle fonti e l'individuazione dei contenuti da trasmettere.
Vyučovací jazyk
Italština
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021.