UFAF003 Optika

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
4/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jan Hladík, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Debora Lančová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.
Centrum interdisciplinárních studií – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 14:45–16:20 B1, St 16:25–18:00 B1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UFAF003/A: Út 13:05–14:40 309, D. Lančová
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznamuje posluchače se základy fyzikálního popisu světla a jeho šíření v látkovém prostředí a uvádí některé jednoduché aplikace optických jevů v přírodě a technice.
Osnova
 • Historický vývoj názorů na světlo, měření rychlosti světla.
  Geometrická optika: Fermatův princip, zákon odrazu a lomu na dielektrickém rozhraní; úplný odraz a odrazné hranoly; rozklad světla hranolem; kulová zrcadla; lom na kulové ploše, čočky. Jednoduché optické soustavy - oko, lupa, mikroskop, dalekohled.
  Vlnová optika: optický obor elektromagnetických vln, vlastnosti rovinných elektromagnetických vln, polarizace světla a její vužití, kulové vlny; chování rovinných elektromagnetických vln na rozhraní dvou dielektrik, Fresnelovy amplitudy odražené a lomené vlny, Brewsterův úhel, úplný odraz a evanescentní vlna; koherence světla; dvousvazková interference - interference dvou rovinných světelných vln, Youngův pokus, interference na tenké vrstvě (mýdlová blána, antireflexní vrstva, Newtonova skla). Interferometry. Difrakce světla, Babinetův princip, Huygensův-Fresnelův princip, skalární teorie difrakce; Fraunhoferův ohyb na štěrbině, na mřížce a na kruhovém otvoru. Holografie a její využití.
  Šíření světla v anizotropních látkách: Fresnelův elipsoid, plocha fázových rychlostí, plocha indexů lomu, dvojlom, optická osa indexová, polarizace vln v anizotropních látkách, plocha paprskových rychlostí, optická osa paprsková; jednoosé krystaly.
Literatura
  povinná literatura
 • J. Fuka, B. Havelka. Optika. Praha, 1961. info
  doporučená literatura
 • E. Hecht. Optics. San Francisco, 2002. ISBN 0-321-18878-0. info
 • R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. Feynmanovy přednášky z fyziky I. Praha, 2000. ISBN 80-7200-405-0. info
  neurčeno
 • P. Malý. Optika. Praha, 2008. ISBN 978-80-246-1342-0. info
 • M. Born, E. Wolf. Principles of Optics. Cambridge, 1999. ISBN 0-521-78449-2. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022, zima 2023.