ARTAVTNP24 Ateliér scenáristické tvorby I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Irena Kocí (cvičící)
Mgr. Rudolf Merkner (cvičící)
Garance
MgA. Irena Kocí
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ARTAVTNP24/A: Po 18. 10. 13:55–18:50 D2, Út 19. 10. 13:55–18:50 D2, Po 6. 12. 13:55–18:50 D2, Út 7. 12. 13:55–18:50 D2, R. Merkner
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem ateliéru je práce na zadaném scenáristickém konceptu, který rozvíjí současné trendy scenáristické tvorby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu ovládat speciální scenáristický software; bude umět formulovat premisu; bude schopen makrostrukturální analýzy dramaturgického tvaru podle trojaktové struktury.
Osnova
  • 1. Stručný popis prvotního nápadu a jeho stylizace do premisy, zkoumání jeho životaschopnosti (mýty, legendy, pověsti, pohádky). Téma = poselství 2. Formování prvotního nápadu, důraz na sdělitelnost myšlenky 3. Uvěřitelnost, analýza děje, dramatizace vyprávění 4. Konflikt – budování, gradace, vyvrcholení, odeznění 5. Tvorba bodů zlomu 6. Základní prvky dramatizace 7. Mapa vnitřních dějů 8. Mapa vnějších dějů 9. Vyjadřování obrazem – zviditelňování neviditelného 10. Zvuk – zvuková dramaturgie 11. Motiv; leitmotiv, motivické linie 12. Pointa. Závěr. Uzavření všech motivů. 13. Struktura vyprávění – tradiční trojaktová struktura.
Výukové metody
Na konkrétních scenáristických cvičeních zvládnutí scenáristického software, odevzdání částí scénářů, cvičení a etud.
Metody hodnocení
Na konkrétních scenáristických cvičeních ověření zvládnutí scenáristického software, odevzdání částí scénářů, cvičení a etud.
Informace učitele
Odevzdání zadaných cvičení a prací v požadované kvalitě
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/ARTAVTNP24