UCJANGBP09 Anglická literatura 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D., MA
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 14:45–15:30 M8
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJANGBP09/A: Čt 15:35–16:20 M8, L. Práger
Předpoklady
Znalosti získané v kurzu Anglická literatura 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět se zabývá současnou anglicky psanou literaturou, a to včetně jejího postkoloniálního elementu. Svým záběrem předmět pokrývá všechny literární žánry v současné době pěstované ve Velké Británii, Irsku a v zemích Commonwealthu. Vybrané texty, které budou v průběhu semestru podrobovány analýze, tedy reprezentují oblast kratší i delší prózy, poezie, dramatu a literární kritiky. Cílem předmětu je pěstovat schopnost informované a erudované interpretace literárních textů, které v mnoha ohledech zrcadlí naši dobu. Z tohoto důvodu je sylabus předmětu členěn tematicky.
Výstupy z učení
Orientace v současné anglicky psané literatuře různých žánrů. Schopnost kritické interpretace literárních textů.
Osnova
  • 1. Romantismus: první generace 2. Romantismus: druhá generace 3. Viktoriánský román: realismus. 4. Viktoriánský román: post-romantismus 5. Viktoriánská poezie 6. Koloniální literatura 7. Drama na přelomu 20. století 8. Britský modernismus. 9. Bloomsbury Group 10. Poválečná britská próza. 11. Poválečná britská poezie 12. Poválečné britské drama 13. Současná britská literatura
Literatura
  • Kastan, D. S. (2006). The Oxford Encyclopedia of British Literature. Oxford: OUP. Sanders, A. (1994). The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Clarendon Press. (dostupné na http://elibrary.bsu.az/books_400/N_253.pdf)
  • Burgess, A. (1991). English Literature: A Survey for Students. London: Longman. Caserio, R. L. The Cambridge companion to the twentieth-century English novel. New York: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0521711159
Výukové metody
Přednáška, seminář.
Metody hodnocení
Esej, prezentace, písemný test.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2022, zima 2023.