UCJANGBP53 Obchodní angličtina

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Diana Adamová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP53/A: St 13:05–14:40 H8, D. Adamová
Předpoklady
Základní dovednosti práce v MS Word.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na praktické zvládnutí dovedností v rámci obchodní angličtiny se zaměřením na formální znalosti a jazykové dovednosti. Cílem je seznámit se s fungováním společnosti a získat znalosti z oblasti podnikové komunikace. Důraz se klade na pečlivost, správnou formu, jazykovou přijatelnost a věcnou správnost.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět informacím týkající se obchodu a zaměstnání v mluvené i psané formě;
- napsat obchodní dopis, žádost, stížnost;
- řešit běžné záležitosti v rámci pracovního procesu.
Osnova
 • 1. Business Organizations and Company Structures
 • 2. Business Etiquette
 • 3. Recruitment
 • 4. Writing CV and Letter of Application
 • 5. Job Interviews
 • 6. Money Matters
 • 7. Correspondence
 • 8. Telephoning
 • 9. Giving a Successful Presentation
 • 10. Meetings
 • 11. Negotiations
 • 12. Production and Advertising
Literatura
  povinná literatura
 • Mascul, B. (2005). Business vocabulary in use: intermediate. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Allison, J., P. Emmerson and A. Meehan. (2013). The business 2.0: B1+ intermediate. Oxford: Macmillan.
  doporučená literatura
 • Badger, I. (2003). Everyday business English. Harlow: Longman.
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Vypracovávání seminární práce, prezentace.
Povinná účast na seminářích min. 75 %.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2022, zima 2023.