UCJIOPBP62 Němčina 5

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na systematický a všestranný rozvoj jazykové kompetence a na praktickou aplikaci komunikativních dovednosti pro středně pokročilé mluvčí němčiny. Studenti si ve cvičeních upevní a prohloubí znalost anglické gramatiky, rozšíří slovní zásobu a procvičí výslovnost. Důraz bude kladen na poslech a mluvení. Hodiny budou založeny na lekcích 1-4 učebnice Motive B1.
Výstupy z učení
Student je schopen komunikovat v němčině na úrovni A2-B1.
Osnova
  • 1. über Arbeitsabläufe sprechen 2. technische Erfindungen, odborný text a odborná terminologie 3. über Straftaten sprechen, odborný text a odborná terminologie 4. Lebensstile vergleichen, odborný text a odborná terminologie 5. Probleme mit der Bank lösen, odborný text a odborná terminologie 6. Geld und Bankgeschäfte, odborný text a odborná terminologie 7. historische Erfahrungen, Berliner Mauer, odborný text a odborná terminologie 8. die Zukunft vorhersagen, odborný text a odborná terminologie 9. Vorsätze, Versprechen, odborný text a odborná terminologie 10. Vermutungen und Warnungen, odborný text a odborná terminologie 11. über eigene Fehler sprechen, odborný text a odborná terminologie 12. Bewerbung, odborný text a odborná terminologie 13. Zusammenfassung und Evaluation
Literatura
    povinná literatura
  • Krenn, W., Puchta, H.: Motive B1. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. München: Hueber, 2015.
  • Müller, A., Schlüter, S.: Im Beruf Neu B1+/B2. Kursbuch. München: Hueber, 2017.
Výukové metody
Cvičení.
Metody hodnocení
Docházka, písemný test.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2022, zima 2023.