UCJNCOBP10 Praktické cvičení z němčiny 3

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mathias Becker, M.A. (cvičící)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNCOBP10/A: Čt 9:45–11:20 M7, Pá 8:05–9:40 M7, M. Becker, J. Nálepová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem cvičení je rozvoj řečových dovedností a prostředků studentů tak, aby se vyrovnali jejich znalosti a na konci ročníku byla jejich úroveň B2.1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Prezenční výuka bude koncipována tak, aby studenti měli co nejvíce příležitostí k mluvení a poslechu, v domácí přípravě se budou věnovat čtení a psaní, výsledky budou poté diskutovány v prezenční výuce.
Osnova
  • 1. Freunde und Bekannte, Freundschaft und Liebe 2. Ungewöhnliche Freundschaften, Freundschaften pflegen 3. Streit am Arbeitsplatz, Streit unter Freundinnen 4. In der Firma, wer macht was im Büro 5. Firma der Zukunft, eine junge Firma 6. Geschäftlich telefonieren, Arbeitsrecht, Beschwerden 7. Entspannen am Arbeitsplatz, Urlaubsplanung 8. Medien, digitale Medien, Leseverhalten der Jugend 9. Filmgenres, Film, Buch & Co 10. Schule und Beruf, Brückenjahr, Online-Bewerbung 11. Berufsmesse, Freiwilliger Dienst im Ausland 12. Schule, Ausbildung und Studium, Bewerbungsgespräch 13. ZUsammenfassung, Evaluierung
Výukové metody
cvičení, interaktivní úkoly, práce s portfoliem, samostudium
Metody hodnocení
aktivní účast ve výuce, ústní a písemné ověření znalostí
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2022, zima 2023.