UCJNNPLM Lehrwerke und Medien

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 14:45–15:30 408
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJNNPLM/A: St 15:35–16:20 408, J. Nálepová
Předpoklady
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznámí se základní odbornou terminologií a s historickým vývojem učebnic cizích jazyků. Budou uvedeni do problematiky metod hodnocení a výběru učebnice vhodné pro danou cílovou skupinu. Dále se seznámí s různými katalogy kritérií pro kritické hodnocení učebnic i jejich částí. Studenti budou hodnotit jednotlivé komponenty učebnic a učebnicových souborů a seznámí se rovněž s internetovou podporou učebnic. Zaměří se na vhodnost a obtížnost textů, nahrávek, obrazových a grafických prvků a na soubory cvičení. Součástí semináře je tvorba vlastních učebních materiálů s využitím počítačových technologií.
Výstupy z učení
vytvoření vlastních kritérií a evaluace zvolené moderní učebnice německého jazyka
Osnova
 • 1. Vývoj a role učebnice v dějinách a v současnosti, model hodnocení metodologické koncepce
 • 2. Evropský referenční rámec pro jazyky a jeho vliv na tvorbu výukových materiálů
 • 3. Učebnice jako osnova výuky cizího jazyka, učebnice a rámcové vzdělávací programy
 • 4. Učebnicové soubory a jejich komponenty
 • 5. Volba učebnic dle cílové skupiny
 • 6. Práce s texty
 • 7. Adaptace autentických textů
 • 8. Didaktizace textů k reáliím
 • 9. Digitální média 1
 • 10. Digitální média 2
 • 11. Učebnice jako zdroj strategií učení a autonomního učení
 • 12. Teoretické problémy hodnocení učebnic, hodnocení efektivity výuky s učebnicí
 • 13. Závěrečná diskuse, evaluace
Výukové metody
Diskuse ve skupině, skupinové projekty.
Metody hodnocení
vypracování projektové práce, aktivní příprava na seminář, účast na diskuzích k tématu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJNNPLM