UCJNNPTS Textsorten in Printmedien

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 13:05–13:50 M12
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJNNPTS/A: St 13:55–14:40 M12, G. Rykalová
Předpoklady
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům, kteří se hlouběji zajímají o tištěná média. V seminářích se seznámí se všemi textovými druhy a jejich charakteristickými znaky a funkcemi, které v tisku plní, ale také s vývojovými tendencemi v obsahu novinového zpravodajství od prvních tištěných novin až po současnost. V hodinách studenti pracují s konkrétními německy psanými novinami, analyzují texty, diskutují např. o problémech objektivity zpravodajství, o charakteristických znacích bulvárního tisku, o vztahu mezi tištěnými a elektronickými novinami a o dalších zajímavých tématech.
Výstupy z učení
Studenti se naučí rozlišovat různé typy textů tištěných médií a popsat jejich specifické jazykové vlastnosti.
Osnova
 • 1. Printmedien, Zeitungstypen
 • 2. Journalistische Textsorten
 • 3. Beschreibende Darstellungsformen
 • 4. Beschreibende Darstellungsformen
 • 5. Kommentierende Darstellungsformen
 • 6. Das Problem der Objektivität
 • 7. Nicht-journalistische Texte in der Zeitung
 • 8. Entstehung von neuen Textformen
 • 9. Bildliche Darstellungsformen
 • 10. Infografiken
 • 11. Qualitätspresse vs. Boulevardpresse
 • 12. Zeitungsüberschriften
 • 13. Präsentation eigener Textanalysen
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině.
Metody hodnocení
ústní zkouška, prezentace
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJNNPTS