UCJOPBP002 Obchodní komunikace

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Horák (cvičící)
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Jakub Horák
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJOPBP002/A: Pá 22. 10. 8:05–11:20 H2, Pá 29. 10. 8:05–11:20 H2, Pá 5. 11. 8:05–11:20 H2, Pá 12. 11. 8:05–11:20 H2, Pá 19. 11. 8:05–11:20 H2, Pá 26. 11. 8:05–11:20 H2, Pá 3. 12. 8:05–9:40 H2, J. Horák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět obchodní komunikace se zaměřuje na specifika komunikace v oblasti prodeje, marketingu, služeb zákazníkům, a také na vnitrofiremní komunikaci v dnešním multikulturním světě. Po absolvování předmětu bude student znát základní standardy v oblasti komunikační etikety, přímé, telefonní, a písemné komunikace. Bude schopen pojmenovat socio-kulturní rozdíly několika hlavních světových regionů, v rámci obchodní komunikace. Součástí osvojených znalostí bude komunikace v rámci pracoviště, s nadřízeným, případně způsoby jak se správně vyrovnat se stresem, či problematickým klientem. Studenti se naučí argumentovat, ovlivňovat, obhajovat vlastní názory, a to v různých komunikačních situacích a podmínkách. Znalosti a dovednosti budou ověřovány na základě individuální a skupinové praxe. Předmět je zakončen zkouškou.
Výstupy z učení
písemný test, ústní zkouška, účast na seminářích (75%)
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky: specifika obchodní komunikace; oblast použití; vývoj obchodní komunikace (včera a dnes) 2. Etiketa v obchodní komunikaci – způsoby, dress-code, sebeprezentace, předsudky 3. Přímá komunikace – non-verbální komunikace 4. Komunikace po telefonu – představování, úvod, struktura hovoru, nastavení očekávání, ukončení hovoru 5. Komunikace po telefonu 2 – nespokojený zákazník; čelení námitkám; jak podpořit a obhájit svůj názor 6. Vyjednávání – vnitřní/vnější – argumentace, ovlivňování, manipulace 7. Komunikace po telefonu v praxi - (role play cvičení ve dvojicích, řešící předem dané situace) 8. Emailová komunikace – obchodní korespondence, etiketa, typologie emailů, komunikační styly 9. Emailová komunikace v praxi - (role play cvičení ve dvojicích, řešící předem dané situace) 10. Služební cesty a oficiální návštěvy (chování, hranice a meze, socio-kulturní rozdíly) 11. Vnitropodniková komunikace – jak vést schůzky, zpětná vazba, týmový meeting, 1-2-1 meeting 12. Socio-kulturní rozdíly v obchodní komunikaci – Evropský region, USA, Asie 13. Shrnutí látky celého semestru, diskuze, otázky a odpovědi
Literatura
  povinná literatura
 • KHELEROVÁ, H. Komunikační a obchodní dovednosti managera. Komunikační a obchodní dovednosti managera. Praha: Grada Publishing, 2006. info
  doporučená literatura
 • Farrel, C., Lindsley, M. Professional English in Use Management. 2008.
 • Carnegie, D. Jak získávat přátele a působit na lidi. 2012.
 • Dean, S. Obchodní komunikace v angličtině. 2008.
  neurčeno
 • studijní opora předmětu / study support
Výukové metody
seminář, samostudium, vypracování praktických úkolů a projektů v průběhu semestru
Metody hodnocení
ústní zkouška, vypracování praktických úkolů a projektů v průběhu semestru
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2022, zima 2023.