UCJOPBP004 Finanční gramotnost

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Kateřina Stankeová (cvičící)
Garance
Ing. Kateřina Stankeová
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJOPBP004/A: St 9:45–11:20 H8, K. Stankeová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na prohlubování základních znalostí v oblasti osobních financí a fungování finančního trhu. Studenti budou schopni posoudit svou finanční situaci a stanovit si cíle v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu a budou seznámeni s principy fungování jednotlivých finančních instrumentů na obecné úrovni.
Výstupy z učení
seminář, samostudium, vypracování praktických úkolů a projektů v průběhu semestru
Osnova
  • 1. Úvod do finanční gramotnosti. Co to je finanční gramotnost. Proč být finančně gramotný. Finanční trh a mapa finančních služeb 2. Peníze a koncept peněz. Funkce peněz. Státní tiskárna cenin. Výměna poškozených bankovek. Státní rozpočet v kostce. Daně a daňový systém v ČR. 3. Osobní finance. Jednotlivé oblasti v životě a jak rozložit příjmy v různých etapách života a životních situacích př. pokles/navýšení příjmů ( zajištění příjmů a majetku, penze, finanční rezerva, bydlení, rodina, sny a přání). Finanční plán. 4. Hospodaření domácnosti. Sestavení rozpočtu. Práce s rozpočtem – schodek, přebytek. Možnosti navýšení příjmů. Práce s výdaji. Rezervy. Možnosti snížení daní. 5. Příjmy. Pokles a navýšení příjmů. Zaměstnání x podnikání. Výpočet mzdy. Pojistné na sociální pojištění, povinnosti zaměstnance a OSVČ, povinnosti zaměstnavatele. Druhy pracovního poměru – HPP, DPP, DPČ, podnikání – hlavní činnost, vedlejší činnost. Aktivní a pasivní příjmy. 6. Zajištění příjmů a majetku. Proč zajišťovat příjmy a majetek, kdo je nejdůležitější osoba ve vašich příjmech. Vlastní úspory x pojištění. Pojištění – životní, neživotní, odpovědnost. 7. Penzijní systém v ČR. Kdo by měl řešit penzi? Dlouhé peníze. Kolik odkládat na penzi, kdy začít, kolik budu v penzi potřebovat peněz? Transformovaný fond, doplňkové penzijní spoření. Příspěvky státu. Předdůchod x předčasný důchod. Daňové odečty. 8. Banky a bankovní produkty. Hospodaření banky – aktivní, pasivní. Fond pojištění vkladů. Kodex mobility klientů. Zlatá koruna. Inflace. Dohled. Zdanění výnosů. Bankovní produkty. 9. Úvěry. Zákon o spotřebitelském úvěru. Bankovní a nebankovní instituce. Kdy si brát úvěr – vlastní zdroje x cizí zdroje. Státní fond rozvoje bydlení. 10. Stavební spoření. Princip fungování. Fáze: spoření (garance), úvěr, překlenovací úvěr. 11. Investování. Co je to investice? Proč investovat, kdy a kam investovat. Investiční trojúhelník. Přímé investice, otevřené podílové fondy. Druhy cenných papírů. Profil investora, vztah k riziku. Diverzifikace rizika. 12. Zadlužení. Jak z dluhů ven, jak dluhy řešit. Exekuce, insolvence. Prevence zadlužení – finanční gramotnost. 13. Práva spotřebitele. Zákon o ochraně spotřebitele. Finanční arbitr. Česká obchodní inspekce. Spotřebitelské smlouvy.
Výukové metody
seminář, samostudium, vypracování praktických úkolů a projektů v průběhu semestru
Metody hodnocení
vypracování praktických úkolů a projektů v průběhu semestru
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2022, zima 2023.