UIMOIBK027 Skriptovací jazyky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
8 hod/sem. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Richard Pečonka (přednášející)
Garance
Ing. Richard Pečonka
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Algoritmy a programování I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumět skriptovacím jazykům Python, Perl, Ruby a jejich aplikacím, naučit se je používat, pochopit komplementaritu skriptovacích jazyků vzhledem k systémovým jazykům, znát jejich výhody, nevýhody a praktické použití.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- shrnout důležité rysy skriptovacích jazyků;
- určit a popsat výhody a nevýhody užití skriptovacích jazyků vzhledem k systémovým jazykům;
- prakticky demonstrovat vytvoření skriptu v jazyce Python;
Osnova
 • 1. Úvod, prostředí
 • 2. Jazyk Python
 • 3. Datové typy
 • 4. Operátory v Pythonu
 • 5. Řízení běhu, cykly
 • 6. Řízení běhu, podmínky
 • 7. Objekty v Pythonu
 • 8. Vstup a výstup
 • 9. Funkce
 • 10. Přehled Perl
 • 11. Ostatní skriptovací jazyky
Literatura
  povinná literatura
 • Mark Summerfield. Python 3. COMPUTER PRESS, 2010. ISBN 9788025127377. info
  doporučená literatura
 • MARTELLI, Alex, Anna RAVENSCROFT a Steve HOLDEN. Python in a Nutshell. Třetí vydání. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017. ISBN 978-1-4493-9292-5. info
 • FULTON, Hal. Ruby way, the: solutions and techniques in Ruby programming. 3rd edition. Indianapolis, IN: Addison-Wesley Professional, 2014. ISBN 978-0-321-71463-3. info
 • POE, Curtis. Beginning Perl. Indianapolis, IN: Wiley, 2012. ISBN 978-1-118-23563-8. info
 • CHRISTIANSEN, Tom, Brian D FOY a Larry WALL. Programming Perl. 4th ed. Sebastopol: O'Reilly, 2012. ISBN 978-0-596-00492-7. info
 • FLYNT, Clif. Tcl/Tk: a developer's guide. 3rd ed. Waltham, MA: Morgan Kaufmann, 2012. ISBN 978-0-12-384717-1. info
 • BERMAN, Jules J. Perl: the Programming Language. Ontario: Jones and Bartlett Publishers, 2009. ISBN 978-0-7637-5758-8. info
 • Harms D., McDonald K. Začínáme programovat v jazyce Python. Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2161-0. info
 • WAL, Larry, Tom CHRISTIANSEN a Randal L SCHWARTZ. Programování v jazyce Perl. Praha: Computer Press, 1997. ISBN 80-85896-95-8. info
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně
Metody hodnocení
Zápočet:
1. Demonstrace dovedností při cvičení: sestavit aplikaci v rozsahu kurzu.
2. Povinná účast na cvičeních min. 75 %.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2022, zima 2023.