FPFVA021 Algorithms and Programming II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
0/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniel Valenta, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Daniel Valenta, Ph.D.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Successful pass out the course Algorithms and Programming I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course Algorithms and programming II follows up the course Algorithms and programming I. Students get familiar with dynamic variables and dynamic data structures issue, application of dynamic data structures in graph, sorting and searching algorithms. They will also obtain basic knowledge of object-oriented programming - class definition, objects and their attributes, methods and encapsulation.
Osnova
 • 1. Pointers
  2. Dynamic variables
  3. Basics of object-oriented programming - class, object, method, attribute, encapsulation
  4. Dynamic data structures, queue, stack, list
  5. Application of dynamic data structures
  6. Searching linked list
  7. Radix sort
  8. Graphs, computer representations of the graphs
  9. Breadth first search and depth first search
  10. Passing a maze
  11. Connectedness of the graph, components of the graph
  12. Spanning tree
  13. Hamiltonian path and cycle
  14. Rod Cutting Problem
  15. Handling files
Literatura
  doporučená literatura
 • http://codeforces.com/blog/entry/16221. URL info
 • https://msdn.microsoft.com/en-us/library/60k1461a.aspx. URL info
 • http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/. URL info
 • http://www.cprogramming.com/tutorial/c++-tutorial.html. URL info
 • Stephen Prata. C++ Primer Plus (Learning Lab), 6th Edition. Addison-Wesley Professional, 2016. ISBN 978-0-13-431061-9. info
 • Bjarne Stroustrup. Programming -- Principles and Practice Using C++. Addison-Wesley Professional, 2014. ISBN 978-0321-992789. info
 • Bjarne Stroustrup. The C++ Programming Language (4th Edition). Addison-Wesley Professional, 2013. ISBN 978-0321563842. info
 • Stephen Prata. C++ Primer Plus (6th Edition) (Developer's Library). Addison-Wesley Professional, 2011. ISBN 978-0321776402. info
 • Donald E. Knuth. The Art of Computer Programming. Addison-Wesley Professional, 2011. ISBN 858-0001170602. info
 • Steve Oualline. Practical C++ Programming, Second Edition. O'Reilly Media, 2003. ISBN 063-6920004196. info
Výukové metody
Monologické
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
1. Active participation in seminar
2. Program final project.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, léto 2023, zima 2023, léto 2024.