UCJANGBP08 Gramatika 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Heisig, Ph.D. (přednášející), Mgr. Pavel Heisig, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Petr Hájek (cvičící)
prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. (cvičící), Mgr. Pavel Heisig, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 17:15–18:00 M8, Út 17:15–18:00 M8
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJANGBP08/A: Út 14:45–15:30 M8, P. Hájek, P. Heisig
UCJANGBP08/B: Út 13:55–14:40 M8, P. Hájek, P. Heisig
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz Gramatika 1 navazuje na Úvod do studia jazyka. Cílem kurzu je prohloubit znalosti anglické mluvnice. Náplní kurzu budou podstatná jména a jmenné fráze, kategorie určenosti, zájmena, adjektiva, adverbia a číslovky. Přednáška nabídne teoretický přehled problematiky, v následném semináři si pak studenti nabyté teoretické vědomosti upevní pomocí praktických cvičení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: porozumět základním gramatickým jevům a použít je v praxi
Osnova
 • Structure of language. Morphology vs syntax. Types of words. Phrases. Clause vs sentence. 2. Nouns: types of nouns, proper vs common nouns, countable vs uncountable nouns. 3. Nouns: number, gender. 4. Nouns: case, countability. 5. Determiners: articles, possesive and demonstrative determiners. 6. Determiners: quantifiers, numerals as determiners, semi-determiners. 7. Pronouns: types of pronouns, possessive, reflexive, reciprocal pronouns. 8. Pronouns: demonstrative, indefinite, and other pronouns. 9. Noun phrase: simple vs complex noun phrase. 10. Adjectives: characteristics and formation of adjectives, adjective phrases, syntactic roles of adjective phrases. 11. Adverbs: characteristics and formation of adverbs, adverb phrases, syntactis roles of adverb phrases. 12. Adjectives and adverbs: comparison of adjectives and adverbs, adverbs and adjectives with the same form. 13. Numerals: cardinal and ordinal numbers, dates, special uses of numerals.
Literatura
  povinná literatura
 • BIBER, Douglas a CONRAD Geoffrey LEECH SUSAN. Longman student grammar of spoken and written English. 7. impr. Harlow: Longman, 2007. ISBN 978-0-582-53942-6. info
  doporučená literatura
 • Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Academia, 2003. info
  neurčeno
 • CARTER, Ronald a McCARTHY MICHAEL. Cambridge grammar of English: a comprehensive guide: spoken and written English grammar and usage. New York: Cambridge University Press, 2006. ISBN 978-0-521-58846-1. info
Výukové metody
přednáška, seminář
Metody hodnocení
účast na seminářích 75% písemný test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2023.