FPFZAH04 Čeština pro cizince

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Heczko, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jan Heczko, Ph.D.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Schopnost základní komunikace v angličtině (případně v polštině).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 63 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základy češtiny. Studenti získají praktickou dovednost ke komunikaci v běžných situacích, budou schopni číst a chápat jednodušší texty.
Osnova
  • - Deset lekcí učebnice Čeština pro cizince
    - Základy výslovnosti, četby
    - Konverzace na běžná každodenní témata
    - Odborná slovní zásoba podle požadavků studenta na konkrétním oboru
Literatura
  • Kestřánová Boccou, Marie aj. Čeština pro cizince A1, A2. Praha: Edika, 2017.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Aktivní účast na seminářích
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, léto 2024.