UCJNCOBP02 Praktické cvičení z němčiny 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Barbora Brožovičová (cvičící)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNCOBP02/A: Po 13:05–14:40 M15-LUCJ, St 11:25–13:00 PrPed, J. Nálepová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem cvičení je rozvoj řečových dovedností a prostředků studentů tak, aby se vyrovnaly jejich znalosti a na konci ročníku byla jejich úroveň B1+ podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Prezenční výuka bude koncipována tak, aby studenti měli co nejvíce příležitostí k mluvení a poslechu, v domácí přípravě se budou věnovat čtení a psaní, výsledky budou poté diskutovány v prezenční výuce.
Výstupy z učení
Niveau B1+ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen
Osnova
  • 1. Kennenlernen, Mediennutzung, jemanden interviewen 2. Wie lernen Sie? 3. Begrüßung im Beruf 4. Feste, Gespräche bei Einladungen, Termine vereinbaren 5. Feste und Partys, eine Präsentation planen und halten 6. Geschäftsessen, Präsentation halten 7. Reisen, Ausflüge planen, Wegbeschreibung 8. Vermutungen äußern 9. Eine Konferenz organisieren 10. Wohnen, Wohnformen, Haus-/Wohnungstausch 11. Zimmereinrichtung, Wortbildung 12. Die Business-WG, Büroausstattung 13. Zusammenfassung, Evaluation
Literatura
    povinná literatura
  • Perlmann-Balme, Michaela / Schwalb, Susanne (2012): Sicher! B1+. München: Hueber.
Výukové metody
4 průběžné testy, referát, závěrečný test a ústní zkouška
Metody hodnocení
aktivní účast ve výuce písemné a ústní ověření znalostí
Navazující předměty
Informace učitele
https://www.hueber.de/sicher
Alle Informationen zum Verlauf des Kurses finden Sie im Moodle.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJNCOBP02