APZPB023 Počítačové sítě a Internet

Fyzikální ústav v Opavě
léto 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jan Novotný, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Jan Novotný, Ph.D.
Fyzikální ústav v Opavě
Předpoklady
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( B ))
Praktické znalosti v rozsahu základní obsluhy PC a práce s operačním systémem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je převážně uživatelsky orientován na používání služeb Internetu a počítačových sítí s důrazem na bezpečnost, popisuje možností sdílení informací na cloudových úložištích a sociálních sítích, týmové spolupráce v reálném čase apod. Dále zde popisuje i základní konfigurace a principy fungování komunikace v počítačových sítích a Internetu pro správné pochopení systému jako celku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - orientovat se v problematice počítačových sítí; - popsat fungování síťové architektury a jejího dělení na jednotlivé struktury; - základní ovládání a práce s aktivními síťovými prvky (router, switch, atd.); - práce se sdílením informací na cloudových úložištích a sociálních sítích;
Osnova
 • 1. Základní pojmy, topologie

 • 2. Funkce firewallu, TCPIP, DNS, DHCP

 • 3. Základní konfigurace počítače do sítě

 • 4. WiFi, NAT, rootování , překlad adres, OSI model, protokoly, VPN, HTTPS

 • 5. Šifrování symetrické a asymetrické – principy)

 • 6. Sítě iV (IP telefonie, videokonference, cloudy, autosynchronizace dat mezi lokální stanicí a cloudem.

Literatura
  povinná literatura
 • Stephen J. Bigelow. Mistrovství v počítačových sítích - Správa, konfigurace, diagnostika a řešení problémů. Computer Press. ISBN 80-251-0178-9.
 • Craig Hunt. Konfigurace a správa sítí TCP/IP. Computer Press, 1977. ISBN 80-7226-024-3.
 • Jaroslav Horák. Bezpečnost malých počítačových sítí. Grada, 2003. ISBN 80-247-0663-6.
 • Joseph Davies. Deploying Secure 802.11 Wireless Networks with Microsoft Windows. Computer Press. ISBN 0- 7356-1939-5.
 • Ralph Droms, Ted Lemon. DHCP - Příručka administrátora. Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0130-4.
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Přednáška s analýzou videozáznamu
Projekce (statická, dynamická)
Individuální konzultace
Metody hodnocení
Aktivní účast na cvičeních, v rámci ústní zkoušky prokázání znalosti problematiky studijního předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024.