FYBANP0008 Populárně-vědecká praxe

Fyzikální ústav v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Fyzikální ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty na práci v publikování populárně-vědeckých textů ve veřejných médiích. Studenti získají znalosti a následně i praktické zkušenosti v oblasti populárně-vědeckého publikování.
Osnova
 • Základy populárně-vědecké žurnalistiky. Informace ve vědě a jejich interpretace pro veřejnost. Zdroje informací, vyhledávání relevantních zdrojů. Komunikace s vědci, komunikace s novináři.
  Populárně-vědecké publikační praktikum. Příprava tiskové zprávy. Příprava populárně naučného článku. Překlad populárně-vědecké publikace. Převzetí zpráv z externích zdrojů a jejich korektní interpretace. Recenze technického, multimediálního přístroje.
  Populárně-vědecké publikování. Studenti mají za úkol během semestru s pedagogem pravidelně připravovat populárně naučné texty a zveřejňovat je ve veřejných médiích.
Literatura
  doporučená literatura
 • Gráf, T. Komunikace přírodních věd s veřejností. Opava, 2014. ISBN 978-80-7510-193-8. URL info
 • CHRISTENSEN, L. L. hands-on guide for science communicators: a step-by-step approach to public outreach. New York: Springer, 2007. ISBN 978-038-7263-243. info
 • POKORNÁ, D., IVANOVÁ, K. Komunikace ve vědě a výzkumu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-87240-35-9. info
 • OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-807-2772-667. info
 • CAYWOOD, C. L. Public relations: řízená komunikace podniku s veřejností. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-722-6886-4. info
Výukové metody
seminář, diskuze, projekty
Metody hodnocení
závěrečný (skupinový) projekt
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024.