FYBPV0006 LaTeX

Fyzikální ústav v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Jan Hladík, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jan Hladík, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Jan Hladík, Ph.D.
Fyzikální ústav v Opavě
Rozvrh
Po 14:45–15:30 B4
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FYBPV0006/A: Po 15:35–17:10 B4, J. Hladík
Předpoklady
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( B ))
Základy práce na PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenta s komplexní přípravou odborných a vědeckých publikací v typografickém systému LaTeX.
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s vytvářením a zpracováním odborných a vědeckých publikací na bázi stejnojmenného typografického systému. Zaměřuje se na technické i estetické aspekty publikování, vede ke tvorbě tiskovin hodnotných po strukturální a grafické stránce. Zvláštní pozornost je věnována způsobům a etice citování a přípravě článků k publikaci. Předmět je též vhodný jako průprava pro zpracování bakalářské práce.
Osnova
 • Úvod. Vývoj typografie, počítačová typografie a sazba; role autora, grafika a sazeče; přehled počítačových typografických systémů, jejich přednosti a nedostatky.
 • Stručné principy TeXu. Nezávislost na zařízení, přehled implementací TeXu; viditelné značkování, programovatelnost; formáty v TeXu; algoritmy řádkového a stránkového zlomu, algoritmus dělení slov; matematická sazba; jak TeX pracuje s fonty; inicializace a spouštění TeXu.
 • Seznámení s uživatelským prostředím v prostředí Windows, Linux, popř. macOS. IDE (TeXworks, WinEdt, ...), instalace a spouštění LaTeXu (distribuce MiKTeX), prohlížeče DVI, PS a PDF formátu.
 • Základy LaTeXu. Příprava zdrojového souboru a jeho struktura; vizuální versus logické značkování; logické členění dokumentu; výčty a seznamy, tabulátory, tabulky, boxy, záhlaví a zápatí stránky.
 • Matematická sazba. Specifika matematické sazby; často používané struktury (zlomky, indexy, exponenty apod.); matematické symboly; matice; několikařádkové formule; ... a mnoho dalších. AMS-LaTeX.
 • Plovoucí objekty. Umisťování obrázků a tabulek jakožto “plovoucích“ objektů a základní pravidla; alternativní způsoby umisťování. Popisky plovoucích objektů.
 • Křížové reference. Odkazování pomocí dvojice \label a \ref nebo \pageref; bibliografie a citace; automatická tvorba obsahu; tvorba rejstříku pomocí programu MakeIndex; citační databáze a program BibTeX.
 • Přizpůsobení vzhledu dokumentu. Document-class options, page styles; číslování; nastavení vlastních rozměrů, délek, šířek apod. Příprava vlastního stylu dokumentu. Práce s rozšiřujícími balíčky, jejich instalace a použití.
 • PostScript a obrázky. Práce s fonty. Základní informace o jazyku PostScript; TeXovský \special a ovladač dvips, PostScriptové fonty, tisk a prohlížení PostScriptového souboru.
 • Tvorba pdf výstupu. pdfLaTeX; jak vytvořit hypertextový elektronický dokument.
 • Kreslení v LaTeXu. Prostředí picture a jeho další rozšíření.
 • Prostředí pro tvorbu prezentačních materiálů. Specifika sazby elektronických prezentací a konferenčních plakátů. Balík Beamer a jeho alternativy.
Literatura
  povinná literatura
 • Kopka H., Daly P. W.: LaTeX: Kompletní průvodce. Brno: Computer Press, 2004.
 • Beran V. a kol.: Aktualizovaný typografický manuál. Praha: Kafka design, 1999.
  doporučená literatura
 • Rybička J.: LaTeX pro začátečníky. Brno: Konvoj, 2003.
 • Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. ISSN 1211-6661. http://bulletin.cstug.cz/bulpdf.shtml
 • Olšák P.: TeXbook naruby. Brno: Konvoj, 1997. [dostupné z http://petr.olsak.net/tbn.html ]
Výukové metody
přednáška; demonstrace; cvičení; domácí úkoly
Metody hodnocení
K ověření studijních výsledků student samostatně provede sazbu dokumentu v systému LaTeX (nebo jiné odnoži TeXu) splňující zadané požadavky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fu/leto2024/FYBPV0006