UOGK080 Ergonomie ve zdravotnictví

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2019
Rozsah
Seminář 3 HOD/SEM. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Rozvrh
Pá 15. 2. Pá 8:05–10:30 C311
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními informacemi z oblasti ergonomie, fyziologie práce a antropometrie. Student bude seznámen s ergonomickým hodnocením pracovního místa, tj.uspořádáním a vybavením pracovního místa, které přispívá k pocitu pracovního komfortu, k využití výkonnostní kapacity (schopností, znalostí a dovedností) zaměstnance a v rámci technických možností snižuje či omezuje zdravotně negativní působení technologických zařízení i škodlivých faktorů pracovního prostředí, zejména prostředí zdravotnického.
Osnova
 • 1. Ergonomie, základní definice a pojmy.
  2. Ergonomie, optimalizace lidské činnosti.
  3. Fyziologie práce.
  4. Antropometrie.
  5. Antropometrické body, měření.
  6. Používané metody ve fyziologii práce.
  7. Manipulace s předměty.
  8. Manipulace s pacienty.
  9. Profesiogram zdravotní sestry.
Literatura
  povinná literatura
 • GILBERTOVÁ, S., MATOUŠEK, O. Ergonomie: optimalizace lidské činnosti. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0226-6. info
 • HLADKÝ, A., ŽIDKOVÁ, Z. Metody hodnocení psychosociální pracovní zátěže. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-890-5. info
 • PFEIFFER, J. Činnost center rehabilitace. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 1997. info
  doporučená literatura
 • HAGEDORN, R. Foundations for practice in Occupational Therapy. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2003. ISBN 978-0443-06470-8. info
Informace učitele
Kontaktní výuka je vedena systémem konzultací na vybraná témata. Kombinovaná část studia je realizována v prostředí e-learningového kurzu na e-portále http://elearning.fvp.slu.cz/. Pro výuku jsou zde studentům k dispozici studijní opory zahrnující korespondenční úkoly. Předmět je ukončen zápočtem, který proběhne písemnou nebo ústní formou, v rámci něj student prokáže znalosti základní i vybrané doporučené literatury a dokáže diskutovat o zpracovaných korespondenčních úkolech. Student bude moci průběžně konzultovat individuálně studovaná témata předmětu prostřednictvím individuálních či skupinových konzultací nebo elektronické pošty.
Požadavky k zápočtu: zpracování vybraného tématu v rozsahu 5 - 7 stran, jeho prezentace a obhajoba.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.