UONP046 Základy ultrazvukové diagnostiky

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/15/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Pavlína Hyklová (přednášející)
MUDr. Marek Fabian (cvičící)
Garance
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UONP046/A: Po 13. 3. 8:55–11:20 SN01, Pá 17. 3. 12:15–15:30 SN01, Pá 24. 3. 13:05–17:10 SN01, Pá 31. 3. 12:15–14:40 SN01, M. Fabian
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Cílem předmětu je seznámit studenty s využitím ultrazvukové diagnostiky v porodnictví a gynekologii. Seznámit je s rozdílem mezi fyziologickým a patologickým ultrazvukovým obrazem a se základy prenatální diagnostiky v těhotenství. Dalším cílem je naučit studenty základním dovednostem v rámci ultrazvukového vyšetření ženy v těhotenství, za porodu a v poporodním období.
Výstupy z učení
Odborné znalosti: Student zná základní metody ultrazvukového vyšetření.
Odborné dovednosti: Student dokáže rozpoznat a orientovat se v biometrii plodu.
Obecná způsobilost: Student se orientuje v biometrii plodu, uložení plodu.
Kompetence: Absolvent ve spolupráci s lékařem je schopen provádět ultrazvukové vyšetření.
Osnova
 • 1. Ultrazvukový diagnostický přístroj a jeho funkce.
 • 2. Základní metody ultrazvukového vyšetření
 • 3. Systém prenatálního screeningu vrozených vývojových vad plodu
 • 4. Základní postupy ultrazvukového vyšetření.
 • 5. Ultrazvuková diagnostika těhotenství, jeho lokalizace, průkaz srdeční činnosti plodu.
 • 6. Biometrie plodu – temeno-kostrční vzdálenost, biparietální průměr, obvod hlavičky, obvod hrudníku, délka
 • 7. femuru, průkaz pohybů plodu.
 • 8. Ultrazvuková flowmetrie, ultrazvuková cerviko-metrie
 • 9. Určení množství plodové vody, lokalizace placenty
 • 10. Uložení plodu v děložní dutině. Využití ultrazvuku v gynekologii.
Literatura
  povinná literatura
 • BLOCK, B. Průvodce monografií, kapesní atlas. 1 české vydání. Praha: Grada 2005, 290 s. ISBN 80-247-1039-0.
 • CALDA, P. a kol. Ultrazvuková diagnostika v těhotenství a gynekologii. 2. kompletně přepracované a rozšířené vydání. Aprofema. 2010. 496 s. ISBN 9788090370623.
 • HÁJEK, Z. a kol. Základy prenatální diagnostiky. Praha: Grada 2000. 423 s. ISBN 80-7169-391-X.
 • Moderní gynekologie a porodnictví. Prenatální UZ diagnostika.Volum 17, č. 3, září 2008, ISSN 1211-1058.
 • NORMAN, C., SMITH, A. a kol. Ultrazvuk v porodnictví. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1107-9.
 • PALMER, P. E. S. a kol. Manuál ultrazvukové diagnostiky. Praha: Grada, 2000. ISBN 8071696897.
  doporučená literatura
 • ROZTOČIL, A. a kol. Vyšetřovací metody v porodnictví a gynekologii. IDVPZ, Brno 1998. 179 s. ISBN 80-7013-255-8.
Metody hodnocení
Minimálně 80% docházka na cvičení, praktický zápočet
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, akreditace léto, léto 2022, léto 2024.