UNZSRD014 Patologie a patologická fyziologie

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2024
Rozsah
6se+22sam/sem. 2 kr. Ukončení: zk.
Garance
MUDr. Eva Sehnálková
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Rozvrh
Pá 31. 5. 8:55–13:50 NK01
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Zprostředkuje studentům obecné poznatky o patologických procesech probíhajících v jednotlivých tkáních, orgánech, orgánových systémech a organizmu. Zahrnuje oblast patologické anatomie a patologické fyziologie. Student/ka získá základní znalosti o chorobných stavech a naučí se chápat nemoc ve vztahu k lidskému organismu. Předmět popisuje v obecné části základní patologické procesy v buňce a tkáních, jednotlivé odborné pojmy se dále používají i při výkladu speciální patologie, která popisuje poškození a chorobné stavy v určitých orgánech nebo jejich systémech. Při výuce se také používají některé základní pojmy z klinické praxe. Student se po absolvování předmětu bude orientovat jak v obecné patologii (zánik organizmu, příčiny vzniku nemocí, regresivní a metabolické změny, dělení, význam a průběh zánětů, progresivní změny, základy nádorových onemocnění)), tak i speciální patologii (s důrazem na základní funkce jednotlivých systémů a z nich vyplývající poruchy a nejdůležitější chorobné jednotky).
Výstupy z učení
Odborné znalosti: Student umí popsat a vysvětlit příčiny vzniku nemocí, jejich rozvoj, mikroskopický a makroskopický obraz v návaznosti na klinické projevy Odborné dovednosti: Student umí správně označit a fixovat bioptický materiál odebraný lékařem. Obecná způsobilost: Porozumění poznatkům, schopnost orientace v dané problematice, vyvozování souvislostí; samostatné, souvislé, logické a odborně správné vyjadřování, používání odborné terminologie. Kompetence: Dovede správně označit a fixovat bioptický materiál odebraný lékařem.
Osnova
 • Vymezení patologie; Uplatnění patologie v praxi, nekropsie, biopsie, cytologie. 2. Nemoc a její příčiny. 3. Zánik organismu, Regresivní a metabolické změny. 4. Zánět, progresivní změny. 5. Nádory, poruchy hormonální. 6. Poruchy oběhu krve a mízy. 7. Poruchy dýchacího ústrojí. 8. Poruchy tvorby a vylučování moči. 9. Poruchy činnosti trávicího ústrojí. 10. Poruchy vývoje, malformace, patologie novorozence, patologie těhotenství a mléčné žlázy. 11. Bioptická, nekrotická a cytologická laboratoř (demonstrace). 12. Zpracování histologického a cytologického materiálu. Základní a speciální barvení v patologii. 13. Optická (prakticky) a elektronová (teoreticky) mikroskopie v patologii. 14. Základy imunochemie a molekulární biologie. Rozpoznání základních tkání a chorobných procesů v histologickém praktiku. 15. Pitva – video.
Literatura
  povinná literatura
 • FAKAN, F. Přehled patologie pro bakalářské zdravotnické obory. . Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2005. ISBN 80-246-1054-X. info
 • MAČÁK, J., MAČÁKOVÁ, J. Patologie. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0785-3. info
  doporučená literatura
 • BÁRTOVÁ, J. Přehled patologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2015. ISBN 978-80-246-2745-8. info
 • DVOŘÁČKOVÁ, J. Patologie v kostce. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. ISBN 80-7464-184-8. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení.
Metody hodnocení
Splnění 80% docházky na semináře (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), písemný test je podmínkou pro udělení zápočtu a kombinovaná zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/leto2024/UNZSRD014