XUPPV4517 Biologie a fyziologie člověka

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2008
Rozsah
0/0. 3 kr.
Garance
PhDr. Šárka Čížková
Ústav pedagogických a psychologických věd - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s anatomií a fyziologií člověka tak, aby jim nabyté poznatky sloužily jako základ pro řadu dalších studijních předmětů, především pro obecnou a vývojovou psychologii a pro navazující klinické obory.
Osnova
 • 1. Lékařské vědy. Základní orientace na lidském těle. Základní genetické pojmy. Buňka a její základní charakteristika, tkáň, orgán, orgánová soustava.
  2. Pohybový systém, obecná stavba kosti, kostra. Stavba a funkce svalů, svalové skupiny.
  3. Krev a krevní oběh. Složení a funkce krve. Stavba a funkce srdce, řízení srdeční činnosti. Krevní a mízní oběh.
  4. Dýchací systém. Stavba, funkce a dělení dýchacích cest. Plíce, mechanika dýchání. Zevní a vnitřní dýchání.
  5. Trávicí systém. Stavba a funkce trávicího traktu. Trávicí enzymy a jejich funkce.
  6. Fyziologie výživy. Regulace tělesné teploty.
  7. Močový systém. Vylučování odpadních látek. Kožní ústrojí, stavba a funkce kůže, přídatné orgány.
  8. Látkové řízení organismu. Sekrece zevní a vnitřní. Obecná charakteristika žláz s vnitřní sekrecí. Přehled žláz s vnitřní sekrecí, hormonů a jejich účinků.
  9. Pohlavní systém. Reprodukční systém a pohlavní vývoj muže a ženy. Fyziologie těhotenství.
  10. Receptory. Smyslové orány.
  11. Nervové řízení organismu. Obecná stavba a funkce CNS. Receptory. Stavba a funkce míchy, míšní nervy.
  12. Stavba a funkce jednotlivých oddílů mozku. Mozková kůra, analyzátory. Obaly, metabolismus a cévní zásobení CNS.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fvp/zima2008/XUPPV4517